Isıtma Eşanjörleri

Isıtma eşanjörleri, farklı sıcaklıklardaki iki akışkanın arasında bir ısı transferi sağlanarak hedef akışkanın ısıtılması sağlanır.

Isıtma Eşanjörleri

Bilgi Formu